Ställverk

Självklart förväntar vi oss att el ska vara driftsäker, ha bra kvalitet, men framförallt når sin destination på ett tryggt och säkert sätt – oavsett om det är en stenkross eller din kaffekokare som behöver den. För detta krävs det bakomliggande teknik: centraler och ställverk som fördelar, övervakar och styr eldistributionen. Detta är vår specialitet.

Egentligen är skillnaden mellan en elcentral och ett ställverk inte så stor. Mer än just storleken. Industrin ställer större krav på kraftdistributionen än en bostadsfastighet med lägenheter, därför dimensioneras och anpassas ställverken och centralerna därefter. Oavsett ändamål kompromissar vi aldrig med våra kunders krav.

Lågspänningsställverk

Våra ingenjörer utgår alltid från användarnas behov när de designar ställverk. Vi fokuserar starkt på person- och driftsäkerhet. Genom våra oöverträffade inbyggnadslösningar erbjuder vi en kombination av stor flexibilitet och hög standardisering.

Moderna Lågspänningsställverk med den senaste tekniken enligt norm SS-EN 61 439-1/-2

– Med formindelade grupper, både för distribution och motordrifter, såväl fast, borttagbart eller utdragbart utförande.

Våra ställverk uppfyller alla provningsbetingelser enligt gällande norm SS-EN 61439-1/-2. Vi har ställverkslösningar för drifter som ställer särskilt höga krav. Anläggningar där ställverket spänningsätts en gång, där man aldrig mer skall behöva göra skenan spänningslös pga. ombyggnader eller komplettering. Ställverket som kan moderniseras på ett säkert sätt, även under drift. Ställverket med hög driftsäkerhet med fokus på personsäkerhet och med garanti för en lång livslängd. Modern brytarteknik från flera av Europas mest välkända fabrikanter garanterar optimal selektivitet i alla lägen. Ett säkert val för säker kraftförsörjning. Märkdata 1000V AC, 225-6300A.

Våra ställverk är resultatet av ett samarbete mellan oss och dessa leverantörer. Leverantörernas välkända modulsystem bildar konstruktionens grund. I förening med våra djupa tekniska kunskaper vad gäller rätt dimensionering, material, brytarnas placering, förmågan att undvika potentiella risker etc, borgar detta för hög kvalitet samt att normer och myndighetskrav kan uppnås och överträffas.

Ställverk fabrikat Tech6000 är byggt på Cubic modulsystem, där vi anpassat oss för den svenska marknaden. Tech6000 kännetecknas av: högsta flexibilitet med grupper i många utföranden, hög säkerhetsnivå, inbyggd funktionalitet, servicevänlighet, maximal flexibilitet, magnetfältsreducering, mm. Systemet förenar mycket hög kvalitet, hög teknisk nivå med god totalekonomi.

Ställverk fabrikat TabulaC, är vår anpassning av Tabula modulsystem för den svenska marknaden. TabulaC kännetecknas av: hög säkerhetsnivå, inbyggd funktionalitet, servicevänlighet, maximal flexibilitet, mm. Systemet förenar hög teknisk nivå med mycket god totalekonomi.

Vi bygger även lågspänningsställverk i andra kända fabrikat enligt våra kunders önskemål.

Mellanspänningsställverk

Elbogen Electric projekterar, konstruerar, monterar, avprovar och driftsätter mellanspänningsställverk från de ledande tillverkarna. Vi har god kännedom om alla på marknaden förekommande fabrikat och deras för- och nackdelar i olika tillämpningar. Vänd er gärna till oss när det gäller mellanspänning 6-24kV!.

Distributionstransformatorer

Elbogen Electric ombesörjer även montage, avprovning och driftsättning av distributionstransformatorer från de ledande tillverkarna. Tillsammans med våra samarbetspartners tar vi fram den bästa lösningen för våra kunders behov.

Kontakta:

Förfrågningar/offerter  |  offert@elbogenelectric.se

Försäljningsansvarig Öst  |  Magnus Pålfors  |  0708-677200 magnus.palfors@elbogenelectric.se

Key Account Kraftentreprenad  |  Jeroen Weide  |  0709-734107 jeroen.weide@elbogenelectric.se

Key Account Kraftentreprenad  |  Olle Hackfelt  |  0709-734106  olle.hackfelt@elbogenelectric.se

Teknisk Innesäljare  |  Dennis Sällström  |  0708-677216  dennis.sallstrom@elbogenelectric.se

Teknisk Innesäljare | Lars-Göran Ellhult | 0708-677232
lars-goran.ellhult@elbogenelectric.se

Produkter och
tjänster

Kraftentreprenad
Kraftentreprenad
Serietillverkning
Serietillverkning
Kapslingstillverkning
Kapslingstillverkning
tjanster
Tjänster
Automation
Automation
Ställverk
Ställverk
Centraler
Centraler
tjanster
Service