Totalentreprenad med nyckelfärdiga lösningar inom kraftförsörjning

Elbogen går ofta in som underentreprenör när det ska byggas till exempel bostäder, sjukhus eller en ny skola.

Vi kan leverera ställverk och transformatorer, kontrollskåp, hjälpkraft och så vidare. Men vi har även förmågan att ta på oss hela ansvaret för kraftentreprenaden i ett stort infrastrukturprojekt.

Vi har det breda kunnandet både inom tillverkning, plåtbearbetning och arbetet på plats som gör att vi kan åta oss hela kedjan – från analys och projektering, design och tillverkning till montering och installation på plats av en nyckelfärdig lösning.

”DET ÄR ETT STORT FLÖDE AV FÖRFRÅGNINGAR, MED VARIERADE GRAD AV PROJEKTERINGSNIVÅ.

VÅRT ANBUD BASERAS BÅDE PÅ HANDLINGEN OCH KUNDENS BEHOV.”

Dennis Sällström
Teknisk Innesäljare

Produkter och
tjänster

Kraftentreprenad
Kraftentreprenad
Serietillverkning
Serietillverkning
Kapslingstillverkning
Kapslingstillverkning
tjanster
Tjänster
Automation
Automation
Ställverk
Ställverk
Centraler
Centraler
tjanster
Service