”BRA KAMRATSKAP OCH MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS I EN FRAMTIDSBRANSCH”

 

Dennis Sällström
Teknisk Innesäljare

Dennis Sällström jobbar idag som teknisk innesäljare på Elbogen. Det innebär att han räknar på jobb och tar fram anbud som är tekniskt och kommersiellt gångbara.

Dennis kom till Elbogen 1999, direkt från högskolan, och har haft olika roller i företaget under åren. ”Elbogen är bra på att skapa en utvecklingskurva för sina anställda. Här kan man lära sig området både teoretiskt och praktiskt, och man kan förändra sin roll i förhållande till sina intressen och talanger.

Elkraft blir allt viktigare i samhället, och krafttekniken moderniseras mot mer mätning och styrning.”

Q: Varför tycker du att Elbogen rätt arbetsplats för Dig?

A: Elbogen är, sin ålder till trots, väldigt mottagligt för förändring och vidareutveckling. Det finns en möjlighet att påverka och vara delaktig i vår utveckling.

Q: Vad arbetar du med på Elbogen? Vad känner du att du bidrar med?

A: Jag arbetar huvudsakligen med kalkylering och försäljning av centraler och ställverk. Arbetet innebär en mix av teknik och affärsmedvetenhet. Min uppgift är att i ett inledande stadie ta fram en lösning som både motsvarar vår kunds förväntningar och marknadens krav. Mina första 7 år på företaget som projektledare ger en förståelse för vilka förarbeten som ger mervärde för resten av organisationen. Jag bidrar med strukturellt tänk, ett ganska vidsträckt perspektiv, och försöker att vara förutseende i mitt arbete.

Q: Hur ser en vanlig arbetsdag ut för Dig?

A: Dagen inleds ofta med kalkylering/offerering. Självklart innebär detta en tät dialog med våra försäljningsansvariga. Om en kund i närområdet vill ha hjälp med en ombyggnad eller komplettering blir det ofta så att jag åker ut och tittar tillsammans med kunden. Under dagen blir jag ofta involverad i frågor gällande både försäljning, projektledning, konstruktion och montage. Så länge jag har struktur och ordning på mitt ordinarie arbete ger dessa sidouppgifter en bra ”krydda”, och ser till att hålla mig à jour med vår verksamhet.

Q: Vad är det du uppskattar mest när du kommer till jobbet?

A: Variationsrikedomen och kunskapsutbytet. Att efter 20 år fortfarande känna att det finns mycket att lära är stimulerande, och ger även en känsla av ödmjukhet. Och det är mycket givande att dela med sig av sina lärdomar till yngre (och någon gång äldre) kollegor.

SE HUR VI ARBETAR

Produkter och
tjänster

Kraftentreprenad
Kraftentreprenad
Serietillverkning
Serietillverkning
Kapslingstillverkning
Kapslingstillverkning
tjanster
Tjänster
Automation
Automation
Ställverk
Ställverk
Centraler
Centraler
tjanster
Service