Tel: +46(0) 40 – 680 21 00 - Mail: info@elbogenelectric.se

Tjänster

Vi tillhandahåller även ett antal renodlade tjänster. Dessa har utvecklats utifrån den långa erfarenhet och branschkännedom som finns i företaget.

Tjänsterna innefattar

• Utredningsarbeten
• Konstruktionsarbeten
• Upprättande av selektivitetsplaner
• Brytarinställning/kabelberäkningar
• CAD-dokumentation
• Energikontroll
• Montage
• Provning
• Drifttagning
• Funktionstester
• Myndighetskontakt

Konstruktion

Projektledning och konstruktion är ett affärsområde som ligger starkt i linje med vår målsättning att bygga upp långsiktiga partnerskap med våra kunder och leverantörer.

Vi erbjuder konstruktion på plats hos våra kunder och genom att vi gemensamt driver utvecklingsprojekt skapas större delaktighet med utökat ansvar och därmed högre lönsamhet för våra uppdragsgivare.

I de kompletta skräddarsydda lösningar som vi utarbetar ingår konstruktion och projektering tillsammans med tillverkning, montage och driftsättning, både när det gäller automation och kraftförsörjning.

I Elbogen Electrics kundåtagande ingår bland annat:

• Projektledning
• Konstruktion av kraftförsörjningsanläggningar
• Konstruktion av kopplingsutrustning
• Konstruktion av UL-godkända kopplingsutrustningar
• Utveckling av prototyper för OEM
• Projektanpassade kvalitets- och miljöplaner
• Anläggningsdokumentation

Lean Production

Vår tillverkning är anpassad för att våra kunder ska få så korta ledtider som möjligt. Allting görs efter ett smidigt arbetsflöde och vår produktion sker i moderna ändamålsenliga lokaler, vilket ger rationella och ekonomiskt effektiva tillverkningsprocesser. Vi har hög kompetens och vet vad som krävs för att slutkunden ska få en produkt som håller vad den lovar.

Kontakta oss för mer information
+46 (0)40 680 21 00

Back to Top