Tel: +46(0) 40 – 680 21 00 - Mail: info@elbogenelectric.se

Service

En av de absolut viktigaste aspekterna i dagens konkurrensutsatta värld är tillförlitlighet och driftsäkerhet; det blir allt viktigare att kunna förebygga eventuella fel. Ett oförutsett driftstopp innebär inte bara stilleståndskostnad utan sannolikt även framtida förlorade inkomster.

För att våra kunder ska kunna leva i den trygga förvissningen om att en levererad anläggning ska fungera felfritt erbjuder vi rätt service.

Med målet att säkerställa våra kunders verksamhet, tecknar vi olika slags serviceåtaganden på de produkter/anläggningar vi levererar. Vi övertygade om att ingen annan kan vara bättre på att serva våra egna anläggningar än vi själva.

Elbogen Electric utför service såsom

• Periodisk översyn av ställverksanläggningar
• Nätanalys
• Reläprovning, funktionskontroll
• Brytarunderhåll
• Termografering
• Dokumentation av revidering och underhåll
• Driftansvar
• Provning vid driftsättning

Kontakta oss för mer information
+46 (0)40 680 21 00

Back to Top