Tel: +46(0) 40 – 680 21 00 - Mail: info@elbogenelectric.se

Kraftentreprenad

Kraftentreprenader är en del av Elbogen Electrics verksamhet. Vår styrka ligger i kompetensen att ta ett helhetsansvar för hela kraftentreprenaden, från analys och konstruktion till installation av nyckelfärdig lösning. Självfallet kan vi även leverera utvalda delar av en entreprenad såsom:

 • Mellanspänningsställverk
 • Krafttransformatorer
 • Reläskydd
 • Lågspänningsställverk
 • Hjälpkraft, batterianläggning
 • Kontrollskåp
 • Filter (kondensator)batterier
 • Installationsgolv
 • Aluminiuminklädnad
 • Stationsbyggnader
 • Jordtag

Läs även mer under Tjänster !

Kontakta oss för mer information +46 (0)40 680 21 00
Back to Top